Filme PornoStart
Istoria parohiei
Lista preoţilor
Bisericile noastre
Colaboratori
Consiliul Parohial
Program Liturgic
Anunţuri
Lecturile zilei
Botez, Cununia, Înmormântarea
Regulamentul cimitirelor
Răposaţii noştrii
Cateheză
Situri recomandate
Vieţile sfinţilor
Contact
Album
Video

Îndemn pastoral pentru timpul sfânt al Postului Mare

Iatã acum este timpul potrivit! (2Cor 6,2)

Sfinţiile voastre, iubiţi credincioşi,

Perioada care premerge Sfintele Paşti şi pregãteşte biruinţa învierii, victoria vieţii asupra morţii şi a harului asupra pãcatului, este timpul Postului Mare. Apostolul neamurilor, în Scrisoarea a doua cãtre Corinteni, îi îndemna pe credincioşii sãi la convertire, invitându-i la un drum curajos pentru a-l întâlni pe Dumnezeu şi a se împãca cu el prin Isus Cristos, pe care l-a fãcut una cu pãcatul oamenilor pentru ca prin el noi sã dobândim dreptatea lui Dumnezeu, adicã mântuirea şi învierea. Pe acest drum ei pot sã se bucure de harul lui Dumnezeu pe care el îl oferã din belşug celor care îl cautã, la timpul potrivit şi în ziua mântuirii. Fãcând acest apel cãtre corinteni, el le spunea cã acum este timpul potrivit, acum este ziua mântuirii (cf. 2Cor 5,20-6,2).

Fiind în faţa acestei sfinte perioade a Postului Mare, timp sacru şi binecuvântat, timp de reflecţie, de rugãciune şi de fapte de caritate, de fapte de milostenie trupeşti şi sufleteşti, trebuie sã recunoaştem cã şi pentru noi, cei ce ne pregãtim anul acesta, 2009, sã participãm la învierea Domnului, la victoria sa, timpul este cu adevãrat "timpul potrivit şi ziua mântuirii".

Trãind cu vie credinţã şi mare interes Anul Paulin, participând cu folos sufletesc la mesajul biblic al acestei perioade a Postului Mare şi parcurgând cu mare credinţã catehezele propuse pentru aceastã perioadã, inspirate fiind din scrierile sfântului Paul, avem cu adevãrat fericita ocazie sã ne apropiem de însuşi Dumnezeu, care ne vorbeşte, care ne cheamã la un drum de convertire şi de împãcare cu el prin Isus Cristos, care merge înaintea noastrã purtându-şi crucea prin care şterge pãcatele noastre.

Sunt fericit sã vã pot adresa îndemnul nostru pentru a fi fideli în trãirea timpului sfânt al Postului Mare, timp ce ne duce pe toţi la bucuria învierii.

Sunt, de asemenea, bucuros sã vã îndrept cu respect invitaţia de a primi chemarea pe care ne-o face Sfântul Pãrinte papa Benedict al XVI-lea în mesajul sãu special pentru Postul Mare din acest an 2009. Sfântul Pãrinte ne aratã în ce constã drumul nostru spre înviere şi antrenamentul nostru spiritual, pe care ni-l sugereazã Liturgia din aceastã perioadã, în cele trei direcţii verificate de tradiţia milenarã a Bisericii noastre: rugãciunea, pomana şi postul. Aceste minunate mijloace, îmbrãţişate şi împlinite, ne dispun sã pregãtim şi sã celebrãm cu mult folos Paştele şi mai ales sã trãim experienţa puterii lui Dumnezeu, care alungã nelegiuirile, spalã orice vinã, celor cãzuţi în pãcat le redã nevinovãţia şi celor întristaţi bucuria, stinge duşmãniile, aduce înţelegerea, frânge silnicia (cf. Benedict al XVI-lea, Mesajul pentru Postul Mare 2009).

Vã îndemn ca, în lumina textelor sfinte, prezentate duminicã de duminicã, zi de zi de sfânta Bisericã, în lumina învãţãturii transmise de apostolul neamurilor al cãrui an îl celebrãm, sã parcurgeţi cu viu interes mesajul şi chemarea Sfântului Pãrinte papa Benedict al XVI-lea, ca şi noi, cei din Biserica localã de Iaşi, sã ne bucurãm pe deplin de acest timp potrivit, de aceastã zi a mântuirii, de Postul Mare 2009.

Cãtre voi, dragi tineri, îndrept o chemare specialã de a vã deschide la glasul lui Cristos care doreşte sã vã împãrtãşeascã lumina sa şi bucuria Duhului sãu Sfânt.

Vã transmit tuturor chemarea Bisericii, a textelor sfinte, a Sfântului Pãrinte papa Benedict al XVI-lea şi a noastrã, invitându-vã la un binecuvântat exerciţiu de credinţã, de post şi de caritate.

Împãcaţi-vã cu Dumnezeu! Iatã acum e timpul potrivit, timpul mântuirii!

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

Parohia Romano Catolică Sfântul Mihai din Săcele Turcheş 2020 Realizat de www.wdx.ro