Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

Quo vadis, Ecclesia? – A Katolikus Egyház a legfrissebb statisztikák tükrében

. 

2018. október 25. csütörtök

A 92. missziós világnap alkalmából október 21-én a vatikáni Fides hírügynökség szokás szerint statisztikai adatokat publikált, hogy ezáltal adjon rálátást a világegyházra. Az alábbiakban közreadjuk az adatokat.

A jelentés a 2016. december 31-i záródátummal rögzített adatokat összesítő, legutóbb megjelent egyházi statisztikai évkönyvből (Annuario Statistico della Chiesa) származik, és az Egyház tagjairól, a lelkipásztori struktúráról, az egészségügyi, segélyezési és oktatási területen folytatott egyházi tevékenységekről számol be. Zárójelben jelezzük a változásokat a megelőző évvel (2015) összevetve, a növekedést „+”, a csökkenést „-” jellel jelölve. A számításokat a Fides hírügynökség végezte.

A Föld népessége

2016. december 31-én a Föld népessége 7 352 289 000 fő volt, amely 103 348 000 fővel több, mint az előző évben. A növekedés minden földrészen megfigyelhető volt, beleértve Európát is, ahol most már második éve növekszik a népesség az előző évek csökkenésével ellentétben. A legjelentősebb növekedés újra Ázsiában történt (+49 767 000), ezt követi Afrika (+42 898 000), Amerika (+8 519 000), Európa (+1 307 000) és Óceánia (+857 000).

A katolikusok száma és százalékos aránya

2016. december 31-én a katolikusok száma a világon 1 299 059 000 fő volt, összességében növekedett az előző évhez képest 14 249 000-rel. A növekedéshez négy kontinens járult hozzá – kivételt képez már harmadik éve Európa (-240 000). A növekedés Afrikában a legnagyobb mértékű (+6 265 000), ezt követi Amerika (+6 023 000), majd Ázsia (+1 956 000) és Óceánia (+245 000).

A katolikusok százalékos aránya a világ népességében 0,05%-kal csökkent az előző évhez képest, jelenleg 17,67%-on áll. Kontinensekre lebontva növekedés volt megfigyelhető Amerikában (+0,06), Ázsiában (+0,01) és Óceániában (+0,02), csökkenés Afrikában (-0,18) és Európában (-0,11).

Egy papra jutó lakosok és katolikusok

Az egy papra jutó lakosok száma összességében 254-gyel emelkedett, elérve a 14 336 főt. Kontinensek szerint növekedés volt Afrikában (+271), Amerikában (+108), Európában (+66) és Óceániában (+181). Csökkenés egyedül Ázsiában figyelhető meg (-264).

Az egy papra jutó katolikusok száma összességében 39 fővel növekedett, ami 3 130 hívőt jelent. Növekedés volt Afrikában (+7), Amerikában (+74), Európában (+22), Óceániában (+52). Az előző évhez hasonlóan és ugyanolyan mértékben csökkenés volt Ázsiában (-13).

Egyházi közigazgatási egységek és missziós állomások száma

Az előző évhez képest 10-zel nőtt az egyházi közigazgatási egységek száma, amely így most 3 016, a növekedéshez hozzájárult Afrika (+3), Amerika (+3), Ázsia (+3) és Európa (+1). Óceániában nincs változás, ahogy az elmúlt években sem volt.Az ott lakó pappal rendelkező missziós állomások száma összesen 2 140 (581-gyel több, mint az előző évben, amikor a számuk csökkenőben volt). Egyedül Afrikában csökkent a számuk (-63); növekedett Amerikában (+98), Ázsiában (+151), Európában (+364) és Óceániában (+31).

Az ott lakó pappal nem rendelkező missziós állomások száma összességében 513-mal csökkent, így most 142 487. Emelkedett a számuk Afrikában (+135), Európában (+456) és Óceániában (+91); csökkent Amerikában (-35) és Ázsiában (-1160).

Püspökök

A püspökök száma az egész világon 49-cel növekedett, elérve ezzel az 5353 főt. Növekedett a világi és a szerzetes püspökök száma is. A világi püspökök 4090-en vannak (+27), míg a szerzetes püspökök 1263-an (+22).A világi püspökök száma emelkedett Amerikában (+20), Ázsiában (+9), Európában (+3), míg csökkent Afrikában (-2) és Óceániában (-3). A szerzetes püspökök száma Ázsia kivételével (-7) minden kontinensen növekedett: Afrikában (+5), Amerikában (+14), Európában (+8), Óceániában (+2).

Papok

A papok száma az előző évekhez hasonlóan csökkent, jelenleg 414 969 (-687) fő. Továbbra is erősen csökken a számuk Európában (-2583), valamint szintén csökkent Amerikában (-589). Növekedés tapasztalható Afrikában (+1181) és Ázsiában (+1304), Óceánia stagnál.Az egyházmegyés papok száma világszerte 317 fővel nőtt, 281 831-en vannak, csökkenés egyedül Európában (-1611) történt, növekedett a számuk Afrikában (+983), Amerikában (+180), Ázsiában (+744) és Óceániában (+21).A szerzetes papok száma összességében 1004-gyel csökkent, ami az egy évvel korábbi adat háromszorosa, számuk most 133 138 fő. Az előző évek tendenciáihoz hasonlóan emelkedés figyelhető meg Afrikában (+198) és Ázsiában (+560), csökkenés Amerikában (-769), Európában (-972), Óceániában (-21).

Állandó diakónusok

A világon 1057-tel növekedett az állandó diakónusok száma, akik így összesen 46 312-en vannak. A legjelentősebb növekedés ismét Amerikában figyelhető meg (+842), ezt követi Európa (+145), Óceánia (+45), Afrika (+22) és Ázsia (+3).

A világi állandó diakónusok száma az egész világon 45 609 fő, 982 fővel növekedett. Ázsia kivételével (-38) minden kontinensen nőtt a számuk: Afrikában (+36), Amerikában (+807), Európában (+130), Óceániában (+47).A szerzetes állandó diakónusok 703-an vannak, 75-tel többen, mint az előző évben. Csökkenés volt Afrikában (-14) és Óceániában (-2), növekedés Ázsiában (+41), Amerikában (+35) és Európában (+15).

Szerzetesek és szerzetesnők

A nem pap férfiszerzetesek száma negyedik éve csökken, legutóbb mintegy 1604 fővel, így ők 52 625-en vannak. A csökkenés, melynek mértéke az előző évekhez képest fokozódott, az egész világon megfigyelhető: Afrikában (-50), Amerikában (-503), Ázsiában (-373), Európában (-614) és Óceániában (-64).Világszinten a szerzetesnők számában is csökkenés figyelhető meg, 10 885 fővel vannak kevesebben. A fogyás mérsékeltebb, mint az előző évben; összesen 659 445-en vannak. Növekedés tapasztalható Afrikában (+943) és Ázsiában (+533), csökkenés Amerikában (-3775), Európában (-8370) és Óceániában (-216).

A világi intézmények tagjai

A férfi világi intézmények tagjainak száma összesen 618 fő, s bár az előző évben növekedett a számuk, most csökkent (-79). Kontinensekre lebontva többen vannak Afrikában (+2) és Ázsiában (+4), kevesebben Amerikában (-77) és Európában (-8), Óceániában nem változott a létszámuk.

A női világi intézmények tagjainak száma összesen 459-cel csökkent, így a számuk 22 400 fő. Növekedés egyedül Afrikában volt (+11), csökkenés figyelhető meg Amerikában (-33), Ázsiában (-35), Európában (-502) és Óceániában (-2).

Laikus misszionáriusok és katekéták

Világszerte 354 743 laikus misszionárius van, számuk globális szinten 2946-tal emelkedett; a növekedés jelentős Amerikában (+4728) és Afrikában (+759). Viszont csökkent a számuk Ázsiában (-1569), Európában (-921) és Óceániában (-55).

A katekéták száma az egész világon 36 364-gyel csökkent, létszámuk 3 086 289 fő. Egyedül Afrikában lettek többen (+10 669). Csökkent a számuk Amerikában (-20 407), Ázsiában (-12 896), Európában (-13 417) és Óceániában (-313).

Papnövendékek

A papnövendékek száma, beleértve a világiakat és a szerzeteseket is, csökkent világszerte, egész pontosan 683-mal, így most 116 160-an vannak. Növekedés Afrikában tapasztalható (+1455), valamint kismértékben Ázsiában is (+9), míg csökkent a számuk Amerikában (-1123), Európában (-964) és Óceániában (-60).

A világi papnövendékek 71 117-en vannak (+999), a szerzetes papnövendékek 45 043-an (-1682). A világi kispapok száma nőtt Afrikában (+1059), Amerikában (+16) és Ázsiában (+310) , viszont csökkent Európában (-381) és Óceániában (-5). A szerzetes papnövendékek létszáma csak Afrikában növekedett (+396), csökkent Amerikában (-1139), Ázsiában (-301), Európában (-583) és Óceániában (-55).

Kisszeminaristák

A kisszeminaristák létszáma összességében, beleértve az egyházmegyés és a szerzetes növendékeket is, az előző évvel ellentétben csökkent 2735 fővel, ők így 101 616-an vannak. Minden kontinensen csökkenés tapasztalható: a leginkább Amerikában (-1299), ezt követi Ázsia (-871), Európa (-581) Afrika (-69) és Óceánia (-5).

Az egyházmegyés kisszeminaristák 78 369-en vannak (-1729), a szerzetesi intézményekben tanulók 23 247-en (-1006). Az egyházmegyés kisszeminaristák száma növekedett Afrikában (+236) és Óceániában (+7); csökkent Amerikában (-684), Ázsiában (-988), Európában (-300). A szerzetes kisszeminaristák száma ezzel szemben növekedett Ázsiában (+207) és csökkent Afrikában (-305), Amerikában (-615), Európában (-281) és Óceániában (-12).

Szakképző és oktatási intézmények

A Katolikus Egyház világszerte 72 826 óvodát tart fenn, amelyekbe 7 313 370 gyermek jár; 96 573 alsó tagozatos általános iskolát 35 125 124 tanulóval; 47 862 felső tagozatos intézményt 19 956 347 diákkal. Összesen 2 509 457 diák jár egyházi középiskolába és 3 049 548 hallgató tanul egyházi egyetemeken, főiskolákon.

Egészségügyi, jótékonysági és segélyezési intézmények

A világszerte az Egyház által működtetett egészségügyi és jótékonysági intézmények között van 5287 kórház, a legtöbb Amerikában (1530) és Afrikában (1321); 15 937 orvosi rendelő, főleg Afrikában (5177), Amerikában (4430) és Ázsiában (3300); 610 otthon leprában szenvedő betegek számára, elsősorban Ázsiában (352) és Afrikában (192); 15 722 ház időseknek, krónikus betegeknek és fogyatékkal élőknek, legnagyobb részt Európában (8127) és Amerikában (3763); 9552 árvaház, a legtöbb Ázsiában (3660); 11 758 bölcsőde, többségében Ázsiában (3295) és Amerikában (3191); 13 897 családsegítő központ, javarészt Európában (5664) és Amerikában (4984); 3506 szociális rehabilitációs központ, valamint 35 746 egyéb intézmény.

Egyházi közigazgatási egységek, melyek a Népek Evangelizációjának Kongregációja alá tartoznak

Az egyházi közigazgatási egységek száma, melyek a Népek Evangelizációjának Kongregációja alá tartoznak összesen 1114, hárommal több, mint egy évvel korábban. A kongregációra bízott közigazgatási egységek javarészt Afrikában (511) és Ázsiában (482) találhatók, a többi Amerikában (75) és Óceániában (46).

Fordította: Koszoru Péter

Forrás: Agenzia Fides

Fotó: Pxhere.com

Magyar Kurír

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2022 Készítette www.wdx.ro