Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

Aurel Percă lett Bukarest új érseke

.

     November 21-én Ferenc pápa elfogadta a 75. életévét betöltött Ioan Robu bukaresti érsek-metropolita lemondását, valamint kinevezte utódát, Aurel Percă eddigi jászvásári (iași-i) segédpüspököt.

     Aurel Percă 1951. augusztus 15-én született a jászvásári püspökséghez tartozó Săbăoaniban (Szabófalva, Neamț megye). Az elemi iskolát (1965) és a líceumot (1969) szülőfalujában végezte. Jászvásáron 1973-ban elvégezte a kántoriskolát, majd 1979-ben a teológiát. Jakab Antal püspök a jászvásári egyházmegye számára szentelte pappá 1979. június 29-én.  Papságának eddigi negyven éve alatt több pasztorális és vezető tisztséget is betöltött. 1979–1980-ban a bákói Szent Miklós-plébánián volt segédlelkész. 1980-ban Rómában folytatta tanulmányait, ahol patrisztikából bakkalaureátust szerzett (1983) a Pápai Keleti Intézetben, 1985-ben pedig morális teológiából abszolvált a Pápai Szent Alfonz Akadémián. Hazatérve a jászvásári püspökségen volt irodaigazgató, a teológián pedig erkölcstant és patrisztikát tanított. 1989 és 1994 között a Jászvásári Szent József Szeminárium rektora, 1994. augusztus 1-jétől az egyházmegye általános helynöke volt, emellett továbbra is tanított a teológián.

     1999. szeptember 29-én II. János Pál pápa maurianai címzetes püspökké és a jászvásári egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Püspökké 1999. december 8-án szentelte Petru Gherghel megyéspüspök, Jean-Claude Périsset apostoli nuncius és Ioan Robu bukaresti érsek a jászvásári székesegyházban. Püspöki jelmondata: In caritate radicati et fundati – Verjetek gyökeret és vessetek alapot a szeretetben (vö. Ef 3,17). Az új érsek beiktatásáig Ioan Robu nyugalmazott érsek apostoli adminisztrátorként vezeti a bukaresti érsekséget.

     A Bukaresti Római Katolikus Főegyházmegye Románia déli részén fekszik, 17 megyét és Bukarestet foglalja magába, területe 91 951 négyzetkilométer. Az egyházmegyét XIII. Leó pápa alapította az akkori bukaresti kormány szorgalmazására, 1883. április 27-én a Praecipuum munus kezdetű apostoli levelével, a püspökség központjaként pedig a fővárost jelölte meg. Első püspöke a passzionista szerzetes, Ignatius Paoli volt. A legutóbbi, 2018-as összesítés szerint a bukaresti érsekséghez megközelítőleg 60 ezer hívő tartozik, 68 plébániája van, 97 pap és 39 szerzetes pap szolgál az egyházmegye területén.

     Ioan Robu érsek november 6-án töltötte be 75. életévét. Az Egyházi Törvénykönyv előírja, hogy minden 75. életévét betöltött megyéspüspök felajánlja lemondását a Szentatyának. A lemondás elfogadása és az új főpásztor kinevezése a Szentatya joga, a lemondás elfogadásáig minden főpásztor továbbra is teljes jogokkal és kötelezettségekkel ellátott megyéspüspöke egyházmegyéjének. Ioan Robu nem csupán a bukaresti érsekség főpásztora volt eddig, hanem a Romániai Püspöki Konferencia elnöke is.

     A nyugalomba vonuló érsek a Neamț megyei Traian faluból származik. 1944. november 6-án született Kézdivásárhelyen, mivel szülei rövid időre ideköltöztek az édesapa munkahelye miatt. A jászvásári római katolikus teológia elvégzése után szentelték pappá 1968. augusztus 15-én. Segédlelkészként Craiován, majd a bukaresti Szent József-székesegyházban szolgált, 1973–1977 között pedig Rómában szerzett teológiai doktorátust. 1977 nyarán rövid ideig Bodzavásáron (Buzău) volt plébános, 1977 és 1983 között pedig a jászvásári teológia tanára és rektora volt. 1983. december 1-jétől áll a bukaresti egyházmegye élén, előbb mint apostoli adminisztrátor, majd 1984. október 25-től mint püspök. Agostino Casaroli bíboros-államtitkár szentelte püspökké 1984. december 8-án. 1990. április 29-én II. János Pál pápa küldötte, Angelo Sodano bíboros jelenlétében iktatták be mint bukaresti érsek-metropolitát.

Forrás: magyarkurir.hu

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2020 Készítette www.wdx.ro