Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó
Hirdetések

1. Intézkedések a gyulafehérvári főegyházmegyében a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében
 
 A Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztoraként – meghallgatva a központi papság és az egyes kerületek főespereseinek véleményét, illetve figyelembe véve az állami rendelkezéseket és a Romániai Püspöki Kar határozatait – a következő intézkedéseket rendelem el:
1. Kerüljük a zsúfolt helyeket!
2. Mindenben kövessük az állami hatóságok és a szakértők iránymutatásait ­mind országos, mind pedig helyi szinten!
3. Tartsuk tiszteletben a templomi szentmisékre és egyéb egyházi szertartásokra vonatkozó állami intézkedéseket!
a. A hívek kisebb csoportokba történő eloszlása érdekében növelhetjük a templomi, illetve a szabadtéri szentmisék számát.
b. Ha szükséges, vezessük be az előesti vasár- és ünnepnapi szentmiséket!
c. Bátorítjuk a híveket a hétköznapi szentmiséken való részvételre!
d. A vasárnapi szentmisék időtartamát 45 percre korlátozzuk!
4. A fentebbi rendelkezések a nagyböjti lelkinapok (triduum) megtartására is vonatkoznak.
5. A legnagyobb veszélynek a betegek és az idősek vannak kitéve. Ezért őket hangsúlyozottan kérjük: ne tegyék ki magukat a fertőzés veszélyének, lehetőleg maradjanak otthon!
6. Akik személyesen nem vehetnek részt szentmisén, a rádió és a tévé hullámhosszain kapcsolódjanak be a szentmisékbe és a közös imádságokba! Kövessék a helyi templomuk rádiós vagy internetes szentmise-közvetítéseit.
A magyar ajkú hívek ezen kívül a következő szentmise-közvetítéseket követhetik:

a. Erdélyi Mária Rádió – minden nap (08:00 és 18:00);
b. Duna World – március 15. (vasárnap), 19:00;
c. Duna TV – március 22. és 29., április 5. (vasárnap), 10:00.

A román anyanyelvű hívek a román nyelvű Radio Marian, illetve vasárnaponként a TVR+ tévécsatornán kapcsolódhatnak be a szentmisékbe. 

Állandóan frissülő információkat a www.romkat.ro honlapon találnak.

7. A templomok napközben legyenek nyitva, hogy a hívek egyénileg is imádkozhassanak.
8. A papok, sekrestyések, ministránsok a szentmise előtt alaposan fertőtlenítsék a kezüket!
9. A szenteltvíztartók használatát mellőzzük! Gyakrabban végezzünk asperges-t!
10. A járvány ideje alatt mellőzzük szentmiséken a kézfogást, valamint a nyelvre történő áldoztatást!
11. A gyermekek és az áldást kérők esetében mellőzzük a homlokra történő keresztrajzolást!
12. Mellőzzük az ereklyék és a kereszt csókkal történő tiszteletét!
13. A gyóntatóhelységeket gyakran szellőztessék és fertőtlenítsék! A gyóntatórácsra ajánlatos védőfóliát helyezni.
14. Mindaddig, amíg az állami hatóságok a járvány miatt tanítási tilalmat rendelnek el, szünetelnek a plébániai hittanórák, az ifjúsági órák, a lelkiségi mozgalmak rendszeres programjai, valamint bármilyen más egyházi vagy kulturális rendezvény. A plébánosok és a hitoktatók azonban az online felületeken továbbra is tartsák a kapcsolatot a hittanosokkal és az ifjúsággal!
15. Csak hivatalos forrásból tájékozódjunk a járvánnyal kapcsolatban! Kerüljük a pánikkeltést, valamint a könnyelmű hozzáállást. Hivatalos információkat a 0800 800 358 számon kérhetünk. Sürgősségi esetekben a 112-es segélyhívó számot kell hívni.
16. A járvány ideje alatt a déli Úrangyala imádságot ajánljuk fel a járvány megszűnéséért, a betegekért és az elhunytakért! Az egyházmegye honlapján további imádságok találhatók. Ebben a nehéz idő­szakban kísérjük imáinkkal a fertőzésben szenvedő testvéreinket, családjaikat, az egészségügyi dolgozókat, és mindazokat, akik a fertőzés terjedésének megelőzésén fáradoznak.

Gyulafehérvár, 2020. március 13.

+Gergely
érsek

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2020 Készítette www.wdx.ro