Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

2. További intézkedések a gyulafehérvári főegyházmegyében a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében

A 2020/3-as körlevélben (2020.03.13.) közzétett intézkedések – a 3. és 4. pontok kivételével – továbbra is érvényben maradnak, viszont a szentmisére és más liturgikus cselekményekre, valamint a közösségeink életére vonatkozó rendelkezések a következőképpen alakulnak:

17. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.).
A további intézkedésig a felmentést megadom a főegyházmegye területére.

18. Újabb rendelkezésig felfüggesztem mindennemű nyilvános liturgia beltéri végezését.

19. A nyilvános liturgiák szabadtéri végzése megengedett, amennyiben ha nem több mint 100 hívő van jelen. Az így tartott liturgiákon hívják fel a hívek figyelmét a kötelező távolság betartására (1 méter). Az adománygyűjtés a szertartások végén történjen.

20. A papok a templomokban továbbra is misézzenek, de a hívek részvétele nélkül. Ajánlatos a szentmisék közvetítése, ahogy azt már korábban is javasoltuk.

21. A már felvett miseszándékok sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők, vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők.

22. A papok lehetőség szerint látogassák (az egészségügyi előírások szigorú betartásával!) és bátorítsák a híveket. Buzdítsák őket az imádságra és a különböző csatornákon közvetített  vallásos műsorokba való bekapcsolódásra.

23. Amennyiben lehetséges, az egyes plébániák a Caritas-szal és a helyi hatóságokkal együttműködve szervezzék meg a rászorulókról való gondoskodást (bevásárlás, stb.).

24. A közösségünkben élő egyedülállókra azért is fontos figyelnünk, mert a csalók a helyzetet kihasználva kirabolhatják őket.

25. A Romániai Püspöki Konferencia triduumot hirdetett meg Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére készülve, március 22-24. között, a járvány megszűnéséért. Ezekben a napokban imádkozzuk el a teljes rózsafüzért egyénileg, vagy bekapcsolódva az Erdélyi Mária Rádió közvetítésébe 15.00-17.00 óra között. (Írott formában: www.romkat.ro, www.mariaradio.ro). 

26. Szentségkiszolgáltatások:

      Keresztség: Felfüggesztődik a szentség csoportos kiszolgáltatása. A szentséget egyedi esetekben a szűk családi kör jelenlétében szolgáltassuk ki.

      Házasság: szentmise nélkül történik, a házasulandók családtagjainak jelenlétében.

27. A temetés előtti virrasztás tilos. A szertartást a közvetlen családtagok jelenlétében végezzék. 

Nincs gyászmise. Ajánljuk fel a híveknek, hogy a járvány elmúltával erre is sor kerül.

28. A papok a járvány miatt nem juthatnak be a kórházakba, ezért javasolják a kórházi kezelésre szorultaknak a tökéletes bánat felindítását, amely által a szükséghelyzetben elnyerhetik Isten bocsánatát.

29. A hívek gyóntatása továbbra se maradjon el. A szükséges óvintézkedések betartásával tegyük lehetővé a szabadtéri gyóntatást, ahol az előírások szerinti távolság betartható. Ajánlható a tökéletes bánat felindítása, hozzátéve azt, hogy aki ezt a lehetőséget választja, rendelkezzen a szentgyónás mielőbbi elvégzésének szándékával. (vö. 916. k.)

            Arra buzdítok mindenkit, hogy életünk e nehéz időszakában kitartóan imádkozzunk az országunkban és az egész világon oly sok embert érintő járvány megszűnéséért. A megpróbáltatás időszakában erőt vehet rajtunk a félelem. Az elszigeteltség és a magány következtében felismerjük, hogy az életünket nem mi irányítjuk, nem a mi ellenőrzésünk alatt áll, szembesülünk saját identitásunkkal és a halál tényének gondolatával. Ne meneküljünk el, ha ránktörnek félelmeink, hanem bátorsággal és imádkozva nézzünk szembe mindezzel, Isten szerető kezébe helyezve magunkat és mindannyiunkat.

            Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg a veszély el nem múlik. (Zsolt 57,2)

Gyulafehérvár, 2020. március 19.                                                 

  + Gergely s.k.
érsek

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2020 Készítette www.wdx.ro