Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban szeretett Hívek! 

     „Tutto andrà bene” (minden rendben lesz), e rövid mondat jelent meg tavaly március elején az olaszországi Lombardia régió néhány települése házának ajtajára ragasztott cetlin, majd futótűzként terjedt el nem csak teraszokra kitűzött transzparenseken, hanem a közösségi médiában is. „Minden rendben lesz”.

     Közel két év elteltével – látva a bizonytalanságot, a félelmet, a bizalmatlanságot, a megosztottságot – aligha sikerül már e mondat bátorításába kapaszkodni. Úgy tűnik, hogy a világ jelenlegi állapota és mindennapi életünk mintha nem a megoldás felé haladna, hanem a még nagyobb zavarodottság jeleit mutatná.

     A politikában, a gazdasági életben, de társadalmi szinten is egyre nagyobb a szakadás és az ellentét az emberek között, mintegy kiszorítva, megfojtva az együttélés legfontosabb alapját, a szeretetet. Világunk gyors változása felerősítette az emberi gyöngeségeinket és bűneinket: a bizalmatlanságot, a rágalmat, az előítéletet, az irigységet. Mindez aggodalommal és félelemmel tölti el a szívünket.

     „Ne féljetek!”. Így kezdi az angyal Jézus Krisztus születése örömhírének közlését a pásztorokkal. „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek (…) ma megszületett a Megváltó nektek” (Lk 2,10-11). Isten emberré lett. Ez Isten jelenlétének csúcspontja és teljessége népe körében. Az Ószövetségben Istent nem láthatta senki, mert életébe került – a felhő, a láng jelezték jelenlétét, a próféták közvetítették üzenetét (Kiv 24; Kiv 33,18-23; Iz 6,1-5). Az idők teljességében azonban megjelent, felvette emberi természetünket, hogy félre nem érthető nyelven elmondhassa és életének példájával megmutassa Isten szeretetének a titkát.

     Az első Karácsony ezt a reményt hozta a világba, az emberek szívébe: bármi is történjen, nincs okunk a félelemre, az aggodalomra, mert Isten úgy szerette – és szereti ma is – a világot, hogy közénk jött, megszületett közöttünk. Istenünk szenvedélyesen szereti az embert, szeret bennünket: mindent odaadó, önfeláldozó szeretettel.

     Jézusban Isten személyesen jött közénk. Megtestesült, beleszületett a világba. Nem eszmévé, nem ideológiává, hanem testté lett. Isten, a mindenható, a végtelen, részese lesz a mi emberi törékenységünknek, végességünknek. Megtanított helyesen élni. Ezért tudunk bizakodóan tekinteni a jövőbe.

     Szent II. János Pál pápa így bátorít ma is minket: „Ne féljetek a jövőtől! Krisztus által hinni tudtok a jövőben, akkor is, ha nem tudjátok felismerni még a körvonalait sem. Ti az Úrra bízhatjátok magatokat a jövőben, és így felülkerekedhettek a bátortalanságokon, amit a feladat nehézségével és a jutalom értékével szemben éreztek (...) mert ti tudjátok, hogy az Úr veletek van minden utatokon!” (Szent II. János Pál pápa üzenete a Béke XVIII. Világnapjára)

     Halljuk meg ma is a megerősítést: „Ne féljetek!” Isten velünk van minden utunkon, életünk minden eseményében és mozzanatában. Higgyünk a Megtestesültben. Nem a világ történései félelmetesek, hanem a hitünk kevés. Minden Karácsony megerősít bennünket abban a hitben, hogy Isten ma is beleszületik ebbe a világba, mellettünk van emberi gyengeségeink és bűneink ellenére, általunk és velünk akar a világ megújulásán munkálkodni.

     Tegyünk félre minden rossz gondolatot, minden hátsó szándékot. A pásztorok lelkületével és tiszta szívével boruljunk le lélekben az emberi alakban megjelent Isten Fia előtt. Kapaszkodjunk erős hittel a minket ma is szenvedélyes szeretetével körülvevő Istenbe, hiszen Ő erősíti meg gyönge hitünket, Ő adja vissza szívünk békéjét. 

     Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepet és áldott boldog Újesztendőt kívánokFőtisztelendő Paptestvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek! 

     Gyulafehérvár, 2021. december 25-én, Karácsony – Urunk születése főünnepén                

            † Gergely

                érsek

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2022 Készítette www.wdx.ro