Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

Millenniumi év kezdõdött

A Gyulafehérvári Római Katolikus Fõegyházmegye millenniumi évvel ünnepli alapításának ezredik évfordulóját.

Szent István királyunk kezdettõl fogva fontosnak tartotta, hogy népe eljusson a kereszténységre. A keresztény hitre vezetés eredményessége megkívánta az egyházi szervezet kiépítését. Ezért szent királyunk tíz egyházmegyét alapított, közöttük a gyulafehérvárit, Szent Mihály fõangyalt rendelve égi pártfogójának. Az elmúlt ezer esztendõ történelmi változásai rányomták bélyegüket a mai egyházmegye képére. Az elõttünk álló millenniumi év jó alkalom arra, hogy tanúságot tegyünk hitünkrõl, egyházunkról ebben a több nemzetiséget, kultúrát és vallást felsorakoztató mai Erdélyben.

A millenniumi évet 2008. szeptember 13-án-kor nyitottuk meg ünnepi szentmise keretében a csíksomlyói kegytemplomban és 2009. szeptember 29-én, Szent Mihály arkangyal ünnepén zárjuk Gyulafehérváron, a történelmi székesegyházban.
Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2022 Készítette www.wdx.ro