Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

XVI. Benedek pápa beszéde Románia új szentszéki nagykövetéhez


A Szentatya október 21-én fogadta Bogdan Tătaru-Cazabant, Románia újonnan kinevezett szentszéki nagykövetét. Az audiencia során beszélt Románia a rezsim bukását követő helyzetéről, a vallási gyökerekről, az egyház és az állam párbeszédéről és a katolikus-ortodox párbeszédről.

Húsz évvel ezelőtt Románia elhatározta, hogy új korszakot kezd történelmében. A totalitárius ideológia elnyomásának hosszú évei azonban mély sebeket hagytak az emberek gondolkodásmódjában, a politikai és gazdasági életben. Az ország uniós csatlakozása szintén fontos állomást jelentett a valódi demokratizálódás folyamatában – állapította meg XVI. Benedek.

Románia egy több népből álló mozaik – fogalmazott a Szentatya. E sokféleséget lehet ugyan a nemzeti egység akadályának tekinteni, de úgy is fel lehet fogni, mint gazdagságot. A kommunizmus által hagyott örökség kezelése nehéz feladat a társadalom széthullása miatt. A valódi értékeket hamis elméletekkel homályosították el az állam érdekeinek megfelelően. Az újjáépítés folyamatában az első hely a családot illeti. A család és a nevelés legyen a kiindulási pont a szegénység leküzdéséhez, valamint járuljon hozzá az egyének, a kisebbségek, az élet tiszteletben tartásához – buzdított Benedek pápa.

Románia gazdag vallási hagyományokkal rendelkezik, amelyeket szintén megsebeztek a sötét évtizedek. Még nem minden seb gyógyult be ezek közül. A múltból örökölt igazságtalanságok felszámolása során nem szabad félni az igazságtól. Egyrészt fontos, hogy az állam és a vallási vezetők hiteles párbeszédet folytassanak egymással, másrészt hogy mindnyájan segítsék elő az országban jelenlévő különböző vallási közösségek közötti harmonikus kapcsolatokat.

A pápa emlékeztetett rá, hogy Románia és a Szentszék húsz évvel ezelőtt létesítettek újra diplomáciai kapcsolatokat. Az ország, uniós csatlakozását megelőzően, új istentiszteleti törvényt fogadott el. Ajánlatos lenne, ha az 1998-ban az állam és az egyház között létrehozott vegyes bizottság ismét folytatná munkáját – állapította meg a Szentatya.

XVI. Benedek felidézte elődje, II. János Pál történelmi jelentőségű romániai látogatását, amely sok gyümölcsöt termett. Ez volt az első alkalom, hogy Péter utóda egy nagy többségében ortodox nemzetet keresett fel. A katolikusok és ortodoxok továbbra is folytassanak párbeszédet szeretetben és igazságban, mozdítsanak elő közös kezdeményezéseket – buzdított a Szentatya. Ez az egység kovászaként hat egész Európa számára.

Bogdan Tătaru-Cazaban a pápához intézett köszöntésében megállapította: Romániában a nagy többség ortodox hagyományai mellett jelen van a római katolikus egyház és a görög katolikusok öröksége, amely alapvetően hozzájárul az ország szellemi és kulturális gazdagságához. Románia bizánci és latin hagyományaival a párbeszéd, az egyházak közötti testvériség kiváltságos helye, védelmezi az Európa alapjait képező fontos értékeket.

 

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2022 Készítette www.wdx.ro