Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

A Katolikus Egyház számokban – 2010

november 5.A Fides Hírügynökség október végén közzétette a Katolikus Egyház számadatait, amelyek a rendelkezésre álló legfrissebb, 2008. december 31-én érvényes hivatalos egyházi statisztika alapján készültek (mellettük zárójelben + vagy – jel jelöli az előző évi adathoz képest mutatkozó növekedést, illetve csökkenést).

A világ népessége
2008. december 31-én a világ népessége 6 698 353 000 fő volt (+81 256 000). A népesség minden földrészen nőtt, akárcsak az előző évben: Afrika (+29 674 000); Amerika (+5 687 000); Ázsia (+42 914 000); Ausztrália és Óceánia (+670 000); Európa (+2 311 000).

Katolikusok
Ugyanezen a napon a világ katolikusainak száma 1 165 714 000 volt (+19 058 000). Kontinensenként: Afrika (+8 025 000); Amerika (+7 579 000); Ázsia (+3 152 000); Európa (+193 000); Ausztrália és Óceánia (+109 000).
A katolikusok aránya világszerte 0,07%-kal nőtt, így 17,40%. Kontinensenként: Afrika (+0,29); Amerika (+0,44); Ázsia (+0,05), Európa (–0.1), Ausztrália és Óceánia (–0,2)

Egy papra jutó személyek/katolikusok
Az elmúlt évben az egy papra jutó személyek száma világszerte összességében 136-tal nőtt (átlag 13 015). Kontinensenként: Afrika (+105), Európa (+43), Ausztrália és Óceánia (+28), Amerika (–18), Ázsia (–402).
Az egy papra jutó katolikusok száma világszerte összességében 39-cel nőtt (átlagosan 2 849). Majdnem minden földrészen növekedés tapasztalható: Afrika (+98); Amerika (+37); Ázsia (+10); Európa (+14); Ausztrália és Óceánia (–8).

Egyházkormányzati egységek és missziók
Az egyházkormányzati egységek (circumscriptiones ecclesiasticae) száma 2 945 (+9). Újak alakultak Afrikában (+2); Amerikában (+4); Ázsiában (+1); Európában (+2).
Helyben lakó pappal rendelkező missziók száma: 1 665 (+649); minden kontinensen növekszik, kivéve Ausztráliát és Óceániát.
Helyben lakó pappal nem rendelkező missziók száma: 125 489 (összesen +847). Kontinensenként: Afrika (+747), Ázsia (+539), Európa (+45), Amerika (– 463), Ausztrália és Óceánia (–21).

Püspökök
A püspökök száma világszerte 5 002. Óceánián kívül (–4) számuk minden kontinensen nőtt, összesen 56-tal. A megyéspüspökök száma 3 786 (+57); a szerzetes püspököké 1 216 (–1). A megyéspüspökök számának alakulása kontinensenként: Afrika (+14), Amerika (+32), Ázsia (+8), Európa (+7), Ausztrália és Óceánia (–4). A szerzetes püspökök számának alakulása kontinensenként: Európa (+4), Afrika (–2), Amerika (–3), Ázsiában és Ausztráliában és Óceániában nem változott.

Papok
A papok száma világszerte 409 166 (összesen +1 142). Kontinensenként: Európa (–1 664), Afrika (+953), Amerika (+659), Ázsia (+1 120), Ausztrália és Óceánia (+74). Az egyházmegyés papok száma 274 007 (+1,576), kontinensenként: Afrika (+821), Amerika (+811), Ázsia (+746), Ausztrália és Óceánia (+67), Európa (–869). A szerzetespapok száma 135 159 (összesen –434). Kontinensenként: Afrika (+132), Ázsia (+374), Ausztrália és Óceánia (+7), Amerika (–152), Európa (–795).

Állandó diakónusok
Az állandó diakónusok száma világszerte 37 203 (+1 261). Kontinensenként: Amerika (+774), Európa (+481), Afrika (+9), Ausztrália és Óceánia (+17), Ázsia (–20). Az egyházmegyés állandó diakónusok száma 36 539 (összesen +1 242). Kontinensenként: Afrika (+5), Amerika (+749), Európa (+474), Ausztrália és Óceánia (+17) Ázsia (–3). A szerzetes állandó diakónusok száma 664 (+19). Kontinensenként: Afrika (+4), Amerika (+25), Európa (+7), Ázsia (–17), Ausztráliában és Óceániában nem változott.

Férfi és női szerzetesek
A férfi szerzetestestvérek száma 54 641 (összesen –315). Kontinensenként: Afrika (+95), Amerika (+232), Ázsia (+69), Ausztrália és Óceánia (–115), Európa (–596). A szerzetesnők száma 739 068 (összesen –7 746). Kontinensenként: Afrika (+1 845) Ázsia (+2 170), Amerika (–3 452), Európa (– 8 167), Ausztrália és Óceánia (–142).

A megszentelt élet intézményeinek férfi és női tagjai
A megszentelt élet intézményeihez tartozó férfiak létszáma 743 (összesen +78). Kontinensenként: Európa (–33), Ausztrália és Óceánia változatlanul 1 fő, Afrika (+35), Amerika (+57), Ázsia (+19).
A megszentelt élet intézményeihez tartozó nők létszáma 26 646 (összesen –132). Kontinensenként: Afrika (+194), Amerika (–158), Ázsia (–57), Európa (–426), Ausztrália és Óceánia (–1).

Világi misszionáriusok és hitoktatók
Világszerte 316 836 világi misszionárius működik (összesen +66 372). Kontinensenként: Afrika (+911), Amerika (+57 955), Ázsia (+7 315), Európa (+241), Ausztrália és Óceánia (–50).
A hitoktatók száma világszerte 3 082 562 (+89 208). Kontinensenként: Afrika (+7 318), Amerika (+82 846), Európa (+10 617), Ázsia (–11 011) Ausztrália és Óceánia (–562).

Nagyszeminaristák
Az egyházmegyés és szerzetes szeminaristák száma összesen 117 024 (+1,105). Kontinensenként: Afrika (+878), Ázsia (+1 380), Ausztrália és Óceánia (+64), Amerika (–267), Európa (–950).
Az egyházmegyés szeminaristák létszáma 71 176 (–49), kontinensenként: Afrika (+470), Ázsia (+412), Ausztrália és Óceánia (+75), Amerika (–278), Európa (–728).
A szerzetes szeminaristák létszáma 45 848 (+1 154), kontinensenként: Afrika (+408), Amerika (+11), Ázsia (+968), Európa (–222), Ausztrália és Óceánia (–11).

Kisszeminaristák
Az egyházmegyés és szerzetes kisszeminaristák száma összesen 102 360 (+382). Kontinensenként: Afrika (+1 350), Ázsia (+281), Amerika (–591), Európa (–578), Ausztrália és Óceánia (–80).
Az egyházmegyés kisszeminaristák létszáma 77 987 (+842), kontinensenként: Afrika (+1 102), Ázsia (+325), Amerika (–136), Európa (–357), Ausztrália és Óceánia (–92).
A szerzetes kisszeminaristák létszáma 24 373 (–460), kontinensenként: Afrika (+248), Ausztrália és Óceánia (+12), Amerika (–455), Ázsia (–44), Európa (–221).

Katolikus nevelés
A Katolikus Egyház 67 848 óvodában 6 383 910 gyermeket, 93 315 iskolában 30 520 238 alsó tagozatost, 42 234 iskolában 17 758 405 felső tagozatost ill. kisgimnazistát, valamint 1 968 828 nagygimnazistát nevel. A katolikus egyetemek hallgatóinak létszáma 3 088 208.

Katolikus kartász- és egészségügyi intézmények
Az Egyház 5 428 kórházat működtet, nagyrészt Amerikában (1 717) és Európában (1 288); 18 025 gyógyszertárat, nagyrészt Amerikában (5 516), Afrikában (5 375) és Ázsiában (3 547); 529 otthont leprásoknak, nagyrészt Ázsiában (285) és Afrikában (184); 15 985 otthont idősek, krónikus betegek, illetve fogyatékosok számára, nagyrészt Európában (8 265) és Amerikában (4 143); 9 962 árvaházat, melyeknek kb. harmada Ázsiában található (3 437); 11 902 bölcsődét; 13 945 házassági tanácsadó központot, nagyrészt Európában (5 991) és Amerikában (5 044); 34 250 szociális rehabilitációs központot, valamint 10 800 egyéb intézményt, elsősorban Amerikában (4 285), Európában (2 937) és Ázsiában (2 009).

 

Magyar Kurír

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2021 Készítette www.wdx.ro