Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

Az Úrangyala (Angelus)

 


A megtestesülés szent titkáról megemlékező imádságunk három versből (verzikulusból), a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégyből, majd egy zárókönyörgésből áll. A keresztény nép nagy áhítattal mondja a reggeli, déli és esti harangszóra. A déli harangszó nekünk, magyaroknak különösen kedves: III. Kallixtusz pápa rendelte el Hunyadi János nándorfehérvári győzelmének emlékére. A Szent János evangéliumából vett harmadik versnél térdet hajtunk, vagy mélyen meghajlunk.

V: Az Úr angyala köszöntötte a Boldogságos Szűz Máriát,

- és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária...

V: Íme az Úrnak szolgálóleánya,

- legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária...

V: És az Ige testté lett,

- és közöttünk lakott. Üdvözlégy, Mária...

V: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,

- hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.


Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


Az Úrangyala latinul:

V: Angelus Domini nuntiavit Mariae,

- et concepit de Spiritu Sancto. Ave...

V: Ecce ancilla Domini,

- fiat mihi secundum verbum tuum. Ave...

V: Et Verbum caro factum est,

- et habitavit in nobis. Ave...

V: Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix,

- ut digni efficiamur promissionibus Christi.

 

Oremus! Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui Angelo nuntiante Christi, Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Az Úrangyala helyett a húsvéti időben a "Mennynek Királyné Asszonya" (Regina caeli) Mária-antifonát imádkozzuk.

 

Mennynek Királyné Asszonya,

Örülj szép Szűz!
Alleluja!
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál,
Alleluja!


Amint megmondotta vala,

föltámadott!
Alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket,
Alleluja!

V: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja!
- Mert valóban föltámadott az Úr, Alleluja!

Könyörögjünk. Istenünk, ki egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk, add, hogy az ő szent Anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2024 Készítette www.wdx.ro