Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

Bérmálás

     A bérmálás, vagyis krizmával való megkenés a keresztény beavatás második szentsége, és a másik kettőhöz kapcsolódik: a keresztséghez és az Oltáriszentséghez.

 • Hogyha felnőtteket fogadnak be az Egyházba, ők a három beavató szentséget a hagyományos sorrendben veszik fel: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség.
 • A nyugati (latin) egyházban a megszokott gyakorlat az, hogy a gyerekeket egészen kis korukban keresztelik meg, első szentáldozáshoz körülbelül 7-10 éves korukban engedik őket, a bérmálás szentségét pedig tizenkét és tizenhét éves koruk között vehetik föl. Nálunk a betöltött 15 év az alsó határ.
 • A keleti egyházakban a kisgyermekek keresztségük alkalmával megkapják a bérmálás szentségét és az Oltáriszentséget is, ilyen módon megmarad a hagyományos sorrend.

     A bérmálás szentségét Krisztus akkor alapította, amikor átadta az apostoloknak a Szentlelket Húsvét vasárnapján, aztán nagyobb nyilvánossággal Pünkösd napján.

     A bérmálás a Szentlélek teljes kiáradása úgy, ahogyan az apostolok Pünkösdkor megkapták.

 • A bérmálás növeli és elmélyíti a keresztségben kapott kegyelmet.
 • A bérmálás erősebben kapcsol bennünket Krisztushoz.
 • A bérmálás megerősíti istengyermekségünket.
 • A bérmálás növeli bennünk A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKÁT: a bölcsességet, az értelmet, a jótanácsot, a lelki erősséget, a tudományt, a jámborságot és az istenfélelmet.
 • A bérmálás tökéletesebbé teszi az Egyházzal való kapcsolatunkat.
 • A bérmálás megadja a Szentlélek erejét hitünk terjesztéséhez és védelméhez.

     Akik meg vannak bérmálva, azok képesek arra, hogy A SZENTLÉLEK GYÜMÖLCSEI szerint cselekedjenek. A következőket nevezzük a Szentlélek gyümölcseinek: szeretet, öröm, békesség, türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.

A bérmálás eltörölhetetlen jegyet nyom a lélekre, és csak egyszer lehet fölvenni.

     A bérmálás szentségében részesülhet minden megkeresztelt, aki még nincs megbérmálva, és kívánatos is, hogy részesüljön.

 • A bérmálandóknak legalább olyan korúaknak kell lenniük, hogy ,,értelmük használatával bírjanak''. Legyenek a kegyelem állapotában, és előtte vegyék föl a bűnbocsánat szentségét.
 • Halálveszélyben bármilyen korú gyermeket meg kell bérmálni (kivéve ha még nincs megkeresztelve, -- ebben az esetben pedig meg is kell keresztelni és meg is kell bérmálni).
 • A bérmálási előkészület célja az legyen, hogy a keresztény embert Krisztussal való bensőségesebb egységre és a Szentlélekkel való közvetlenebb kapcsolatra vezesse el.
 • A bérmálandóknak tudatosan érezniük kell, hogy az Egyházhoz tartoznak, -- mind az egyetemes Egyházhoz, mind pedig saját plébániai közösségükhöz.
 • A plébániának külön felelőssége, hogy a bérmálandókat a szentség fölvételére előkészítse.

     A bérmálás szentségét a homloknak krizmával (szentelt olajjal) való megkenésével szolgáltatják ki, kézrátétellel és ezekkel a szavakkal: ,,Vedd a Szentlélek ajándékának jelét''. A békecsók, ami a szertartást befejezi, jelzi és kinyilvánítja a püspökkel és minden hívővel való közösséget.

 • A bérmaszülő legyen legalább tizenhat éves, legyen katolikus, aki már volt elsőáldozó, és legyen megbérmálva.
 • A keleti egyházakban imádság után a homlokot, a szemeket, orrot, füleket, ajkakat, mellet, hátat, kezeket és lábakat kenik meg.

     A bérmálás rendes kiszolgáltatója a püspök, de pap is bérmálhat bizonyos körülmények között, vagy püspöki engedéllyel.

 • A keleti egyházakban általában a keresztelő pap szolgáltatja ki a bérmálást is.

     Ha a bérmálást a keresztségtől függetlenül szolgáltatják ki, szükséges, hogy a bérmálandóknak legyen bérmaszülőjük, -- aki majd vezetőjük lesz abban, hogy teljes keresztény életet éljenek.

 • Helyes, ha a bérmaszülő azonos valamelyik keresztszülővel.
 • A bérmaszülő legyen legalább tizenhat éves, legyen katolikus, aki volt már elsőáldozó, és legyen megbérmálva.
 • A bérmaszülő nem lehet a bérmálandónak anyja vagy apja.

     Az olaj a bőség, öröm, egészség, erő jelképe.

 • A bérmálásban történő megkenés erőt ad a keresztényeknek arra, hogy krisztusi életet éljenek.
 • A megbérmáltakat szépség és egészség tölti el: az isteni életnek, a kegyelemnek a szépsége és egészsége.

     A bérmálás tökéletessé teszi a keresztelési kegyelmet; az a szentség, amely megadja számunkra a Szentlelket, hogy még mélyebben belegyökerezzünk az istenfiúságba, még erősebben kapcsolódjunk Krisztushoz, kötődésünk az Egyházhoz még szorosabb legyen, még inkább társuljunk küldetéséhez. Ez a szentség segít bennünket, hogy a keresztény hitről a jótettektől kísért szóval tanúságot tegyünk. (KEK, 1316.)

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2024 Készítette www.wdx.ro