Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó
Hirdetések

Benedek pápa: a világiak is felelősek az egyház missziójáért

Négy kontinens 35 országának képviselői gyűltek össze a Katolikus Akció nemzetközi fórumára augusztus 22. és 26. között Jasiba. XVI. Benedek pápa üzenetben fordult a találkozó résztvevőihez.

A szervezet VI. közgyűlését tartja a romániai városban, ahol a választott témát vitatják meg: A Katolikus Akció világi tagjai: egyházi és társadalmi kölcsönös felelősség. Az emmauszi tanítványokhoz kötődő bibliai idézetből indulnak ki: „Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe” (Lk 24,13–35).

Az Egyháznak érett világi hívőkre van szüksége, akik kölcsönösen felelősek egyetemes küldetéséért. Nem lehet őket pusztán a papság „munkatársainak” nevezni – mutat rá a Jasi tanácskozás résztvevőinek küldött üzenetében XVI. Benedek. Majd annak a kívánságának ad hangot, hogy a szervezet váljon a szeretet globalizációjának laboratóriumává. A papság és a világi hívők közötti különbségtétel az évszázadok folyamán alakult ki, az Egyház létrejöttekor nem merült fel ennek a kérdése, egy szívet és egy lelket alkottak. A világiak arra kaptak meghívást az Egyházban, hogy főszereplők legyenek az Egyház küldetésében az imával, a tanulással, az egyházi életben való aktív részvétellel, valamint figyelemmel és pozitívan fordulva a világ felé az idők jeleit kutatva. Legyenek bátor és hiteles tanúságtevők a társadalom minden területén – kéri a Szentatya.

A világi hívők saját tapasztalataikkal segíthetik a lelkipásztor munkáját a lelki és a világi dolgokban. A mai kor számára érthető nyelven és módon hirdessék az evangéliumot, ez ugyanis az új evangelizáció kihívása. A pápa emlékeztet a Katolikus Akció elkötelezettségére, vagyis arra, hogy vállalja fel az Egyház apostoli feladatát annak teljességében. Vállalják fel és osszák meg egymással az egyházmegyék és a plébániák lelkipásztori döntéseit, elősegítve a találkozás és az őszinte együttműködés alkalmait az egyházi közösség más részeivel. Teremtsenek a papokkal olyan kapcsolatokat, amelyekben kifejeződésre jut az elismerés és a szeretetközösség egy élő, szolgáló és missziós közösség érdekében. Ápoljanak hiteles kapcsolatokat mindenkivel, kezdve a családtól. Készségesen vegyenek részt a társadalmi, a kulturális és a politikai életben, minden szinten a közjót állítva a középpontba.

Végül XVI. Benedek azt kéri a Katolikus Akció tagjaitól, hogy újítsák meg elkötelezettségüket az életszentség útjának követésére az Egyház társadalmi tanításának tükrében. Növekedjenek együtt az Egyházzal, társfelelősséget vállalva abban, hogy az emberiség számára a reményt kínálják fel, bátran új javaslatokat fogalmazva meg.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2020 Készítette www.wdx.ro