Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

A pápa ünnepélyesen megnyitotta a papság évét

2009. június 20.


Június 19-én, Jézus Szentséges Szíve ünnepének vesperása alkalmával XVI. Benedek pápa a világ minden tájáról egybegyűlt papok jelenlétében nyitotta meg a papság évét a római Szent Péter-bazilikában.

A Vianney Szent János halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan meghirdetett ünnepi év célja, hogy papok és hívek újra felfedezzék a papi hivatás értékét. „Hivatásunk az egyház és a világ számára egyaránt nélkülözhetetlen. Alapja a feltétlen hűség Krisztushoz, az állandó egység vele; feltétele, hogy szüntelenül törekedjünk az életszentségre, mint Vianney Szent János" – mondta a Szentatya, aki a szertartás előtt a kóruskápolnában lerótta tiszteletét az arsi plébános ereklyéje előtt.

„A papság nem más, mint Krisztus Szíve iránti szeretet" – idézte a pápa Vianney Szent Jánost, majd elmondta: azért Jézus Szentséges Szíve ünnepén akarta megnyitni a papság évét, mert ez a nap Isten Szívének titkát állítja elénk, „aki az egész emberiségre kiárasztja szeretetét... akkor is, ha hálátlansággal találkozik, akkor is, ha választott népe elutasítja; sőt végtelen irgalmában egyszülött Fiát küldi a világba, hogy magára vegye a szeretet visszautasításából fakadó végzetet, s a halál és a bűn hatalmát legyőzve helyreállítsa a bűn rabszolgájává lett ember fiúi méltóságát. Ennek ára pedig Isten egyszülött Fiának keresztáldozata."

„Krisztus megváltó szeretete által már most Isten örökkévalóságában élhetünk... isteni Szíve a szívünkhöz szól, meghív, hogy lépjünk ki önmagunkból, hagyjuk el emberi biztosítékainkat, és bízzuk rá magunkat, hogy példája nyomán magunk is a kiáradó szeretet ajándékaivá váljunk." Ezért fontos, hogy a papok sokat elmélkedjenek „a kereszttől megsebzett Szívről, és engedjék, hogy Krisztus egészen legyőzze őket", hogy megvalósuljon Isten terve a történelemben, hogy „Krisztus legyen a világ Szíve, mindinkább Ő töltse be az emberek szívét, elsősorban a papokét, akiket a legközelebb hívott magához" – idézi a Szentatyát az AsiaNews.

A pápa rámutatott: a papnak még gyarlóságaival kapcsolatban is Jézus Szívétől kell kérnie a „bűnök feletti fájdalmat". Majd így folytatta, talán a közelmúltban nyilvánosságra került papi botrányokra is utalva: „Hogyan feledkezhetünk meg arról, hogy nincs, ami nagyobb szenvedést okozna az egyháznak, mint lelkipásztorainak bűnei, elsősorban azokéi, akik „a juhok rablóivá" (Jn 10,1sk) lesznek, mert saját tanaikkal megtévesztik vagy a bűn és a halál kötelékeivel megfojtják őket? – Kedves papjaim, nekünk is szól a megtérésre hívó szó, nekünk is szükségünk van az isteni irgalmasságra. Szüntelenül alázattal imádkozzunk Jézus szent Szívéhez: őrizzen meg attól a veszedelemtől, hogy ártsunk azoknak, akinek a megmentésére szól a hivatásunk."

Az egyháznak szentéletű papokra van szüksége, akik hiteles tanúkként segítik a híveket, hogy megtapasztalják az Úr szeretetét és irgalmát – zárta gondolatait XVI. Benedek pápa, aki a szertartás befejeztével még egy ideig az Oltáriszentség előtt imádkozott.

 

Magyar Kurír

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2021 Készítette www.wdx.ro