Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

Keresztelő

1.- A szülők, vagy legalább ezek egyike személyesen jelentse be a kereszteltetési szándékot a Plébánia Hivatalban, legalább 3 héttel a keresztelés tervezett időpontja előtt.

2.- A keresztelés bejelentésekor, a szülők hozzák magukkal gyermekük születési igazolványát (Certificat de naştere).

3.- A keresztszülők megválasztásakor a szülők figyeljenek arra, hogy azok hitüket gyakorló, római katolikus, - ha családosok - akkor szentségi házasságban élők legyenek. A más vallásúak, csak tanúként szerepelhetnek a keresztelésnél.

4.- Ha a keresztszülők más egyházközséghez tartoznak, akkor a saját plébániájukról hozzanak, un. Keresztszülői igazolást.

5.- A Római Katolikus Egyház kéri, – hacsak nincs komoly ok – hogy a keresztelést a vasár- és ünnepnapi szentmise keretében szolgáltassák ki.

.

Esküvő

1.- A jegyesek (mindketten!) az esküvőjük tervezett időpontja előtt legalább 1 hónappal jelentsék be házasságkötési szándékukat a Plébánia Hivatalban.

2.- Amennyiben a jegyesek, vagy akár egyike, más plébánián volt keresztelve, akkor a keresztelési hely plébániájáról szerezze be a keresztelésének és szabadállapotának igazolását.

3.- A házasság szentségének kiszolgáltatásakor szükséges a polgári házasságot igazoló okirat (Certificat de căsătorie).

4.- A vegyes házasság a Római Katolikus Egyházban akadályt jelent. Ez  akadály alól a Főpásztor csak akkor mentheti fel a feleket, ha eskü terhe alatt megígérik, hogy születendő gyermekeiket a Katolikus Egyházban kereszteltetik és nevelik. A nem katolikus fél nem kell áttérjen a katolikus vallásra.

5.- Adventi és nagyböjti szentidőkben nem esketünk.

 

Temetés

1.- A halálesetet minél hamarabb jelentsék a Plébánián. Hozzák magunkkal az elhalt személyazonossági igazolványát.

2.- Az állami törvények szerint, egy egyház sem temethet el más vallásúakat, hacsak az elhalt, vagy a család tagjai nem kérik ezt irásban.

3.- Az egyházközséget a hívek adománya tartja fenn. Ezért abban az esetben, ha az elhalt nem szerepelt a plébániai nyilvántartóban, vagy  elmaradásai vannak, ezt a temetés előtt ki kell egyenlíteni.

4.- Abban az esetben, ha az elhalt személy más plébániához tartozott, de itt temetik, akkor a lakóhelye szerinti plébániáról hozzanak igazolást, adományait illetően.

5.- A temetéshez elengedhetetlen a Városházán kiállított temetési engedély (Adeverinţa de înhumare).

6.- Vasár- és ünnepnapokon nem temetünk.

.

7.- Lásd még: Temetőszabályzat

 

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2023 Készítette www.wdx.ro