Filme PornoFőoldal
Plébánia története
Plébánosok névsora
Templomaink
Munkatársak
Egyháztanács
Miserend
Hirdetések
Keresztelő, Esküvő, Temetés
Napi evangélium
Szentségek
Temetőszabályzat
Halottaink
Imádságok
Hittan
Kis liturgikus illemtan
Ajánlott oldalak
Elérhetőségeink
Szentek élete
Katolikus Lexikon
Album
Videó

Keresztség

     A keresztség szükséges, mielőtt bármelyik más szentséget fölvenné valaki. A keresztény beavatás legelső szentsége ez, amelyet majd a bérmálás és az Oltáriszentség egészít ki.

     A keresztséget akkor alapította Krisztus, amikor Keresztelő Szent János megkeresztelte, és amikor parancsot adott apostolainak, hogy menjenek el és kereszteljenek meg minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. (Vö. Mt 28,19).

A keresztség eltöröl minden bűnt: az eredeti bűnt és minden egyéb bűnt.

     A keresztség Isten gyermekeivé tesz bennünket, Krisztus tagjaivá, az Egyház tagjaivá és a mennyek országának örököseivé. Ez azt jelenti, hogy:

  • A keresztség állandó kapcsolatot hoz létre Isten és a megkeresztelt között, és szükséges az üdvösséghez.
  • A keresztség eltörölhetetlen jegyet nyom a lélekre, és csak egyszer vehető fel.

     Ezek a hatások a megszentelő kegyelem gyümölcsei, amelyet a keresztség ad meg.

     A keresztséget bárki fölveheti, aki nincs megkeresztelve.

  • Felnőtt ember úgy veheti föl a keresztséget, ha előbb bevezették a hitigazságok világába és azok gyakorlatába. Ezt a felkészülési időt nevezzük katekumenátusnak.
  • Kisgyermekek esetében az szükséges, hogy ésszerűen remélni lehessen, hogy a gyermeket mindkét vagy egyik szülője a katolikus hitben fogja nevelni.

     A keresztség szertartásának a lényege abból áll, hogy a keresztelendőt háromszor alámerítik vízben, vagy pedig vizet öntenek a fejére, és közben azt mondják: ,,N., én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében''.

     A keresztség rendes kiszolgáltatója a püspök, pap vagy diákonus, de szükség esetén bárki, férfi vagy nő, akár kereszteletlen is, érvényesen keresztelhet, ha a keresztelendő fejére vizet önt, és közben elmondja az előző pontban leírt szavakat.

     A keresztelendőnek kell, hogy legalább egy keresztszülője legyen.

  • A keresztszülő nem lehet a keresztelendőnek anyja vagy apja.
  • A keresztszülő legyen legalább tizenhat éves, legyen katolikus, legyen megbérmálva, és olyan legyen, aki már volt első áldozó.
  • Lehet két keresztszülő is, egy férfi és egy nő.
  • Nem-katolikus nem lehet keresztszülő, de tanúként jelen lehet a keresztségnél.

     A keresztvíz egyszerre jelképezi a Krisztussal való halált és a vele való életet.

  • A keresztségben eltemetkezünk Krisztussal. Lemerülünk a víz alá -- ez különösen akkor válik világossá, ha a szertartást alámerítéssel végzik --, és meghalunk Krisztussal a víz alatt, azután vele együtt emelkedünk fel. Meghaltunk és feltámadtunk Krisztussal.
  • A víz az életet is jelképezi. Minden általunk ismert életnek vízre van szüksége. A keresztségben magának Istennek az életét kapjuk meg.

     A keresztség által minden bűn bocsánatot nyer, az áteredő bűn és a személyes bűnök, valamint a bűn összes büntetése. (KEK, 1263.)

     A keresztség nem csupán megtisztít minden bűntől, hanem az új keresztényt ,,új teremtménnyé'' (2Kor 5,17) teszi, Isten fogadott fiává, aki ,,részese lett az isteni természetnek'' (2Pét 1,4; Gal 4,5-7), Krisztus tagja és vele társörökös (1Kor 6,15; 12,27; Róm 8,17), a Szentlélek temploma (1Kor 6,19). A Szentháromság a megkereszteltnek megadja a megszentelő kegyelmet, a megigazulás kegyelmét. ...Így a keresztény ember természetfölötti életének szerves egésze a szent keresztségben gyökerezik. A keresztség bennünket Krisztus testének tagjaivá tesz. ...A keresztség beépít az Egyházba. (KEK, 1265-1267.)

 

     A keresztség a lélekre eltörölhetetlen lelki jegyet nyom, a karaktert, ami a keresztény vallás kultuszára fölszenteli a megkereszteltet. A karakter miatt a keresztséget nem lehet megismételni. (KEK, 1280.)

     A szent keresztség az egész keresztény élet alapja, a Lélekben történő élet kapuja... és ajtó, amely utat nyit a többi szentség felé. (KEK, 1213.)

     A vízbe történő alámerülés szimbolizálja a katekumen eltemetkezését Krisztus halálába, ahonnan a föltámadás során ővele együtt emelkedik ki. (KEK, 1214.)

 

     A keresztvíz valójában azt jelenti, hogy az isteni életre való születésünk a Szentlélek ajándéka. (KEK, 694.) 

.

Vissza a szentségekhez

Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 2023 Készítette www.wdx.ro